• اکران مستند «مادرانه»

  • دریافت دو تندیس در نخستین جشنواره تئاتر سنگر

  • راهیابی نمایش خاک بکر به جشنواره ملی تئاتر سنگر

  • نمایش رادیویی سوزنبان در سی و نهمین جشنواره فجر

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود