• برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی اصفهان

  • نمایش خیابانی 55 دقیقهاز اصفهان در موزه دفاع مقدس خرمشهر اجراشد

  • فوتبال در دفاع مقدس سوژه ناب یک تئاتر

  • نمایش خیابانی 55 دقیقه

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود