• نمایشگاه عکس"تحسین محسن"

  • نمایش «پیرمرد، بقچه، دوچرخه»

  • نمایش «خرگوش سفید با چشمان قرمز»

  • دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش بسیج هنرمندان استان اصفهان:

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود