تاریخ ایجاد: 10:48

با سلام

لطفا تفاوت بین افزودن خبر و افزودن اعلانات را توضیح دهید؟

آیا زمانی که افزودن خبر را انجام می دهیم باید همان خبر را در افزودن اعلانات هم اضافه کنیم ؟