• اصفهان مقام برتر دومین جشنواره منطقه ای ترنم فتح شد

  • کارگاه 12 ساعته آموزشی کارگردانی در اصفهان

  • رتبه های برتر جشنواره ترنم فتح استان اصفهان

  • دومین اختتامیه جشنواره «ترنم فتح» استان اصفهان

All
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود