• رتبه برتر مدیرهنری به اصفهان

  • فیلم کوتاه مانند نارنجک عمل می کند

  • فیلم‌نامه‌نویس دفاع مقدس و کارگردان:

  • عنوان رتبه برتر هنری به اداره کل اصفهان

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود