• جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام

  • راه‌یابی ۱۲ اثر از نصف‌جهان به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام

  • رتبه برتر مدیرهنری به اصفهان

  • فیلم کوتاه مانند نارنجک عمل می کند

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود