• برگزاری کارگاه تخصصی تئاتر در اصفهان

  • جواد ایزد دوست دبیر هنری سومین جشنواره تئاتر ونمایشنامه نویسی روح الله خبرداد:

  • سینمایی ماه درخشید

  • دیدار ستاد جشنواره تئاتر روح الله با مدیر کل بنیاد اصفهان

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود