• درخشش نمایش خیابانی از اصفهان در جشنواره مرصاد

  • اختتامیه دومین جشنواره ملی (( ترنم فتح ))

  • یک نمایش خیابانی از اصفهان در یازدهمین جشنواره مرصاد

  • اعلام نتایج بازخوانی متون بخش مسابقه صحنه بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهراز استان اصفهان

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود