• دومین اختتامیه جشنواره «ترنم فتح» استان اصفهان

  • اگر فیلمساز خوب تربیت کنیم فرهنگ مقاومت هم می ماند

  • به ایده اورجینال و اصلی توجه ویژه دارم

  • «پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت»

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود